Sägnernas sjö, en levande by, naturen in på knuten

Bygdeföreningen

STYRELSEN

STADGAR

AKTIVITETSGRUPPER

IMMELNBLADET

DET HÄR GÖR VI

Vår verksamhet syftar till att utveckla bygdens bästa. För att åstadkomma detta behöver vi dela arbetet på flera händer. Därför har vi följande arbetsgrupper
– Bygdegården, Byakampen, Bastu, Web, Fiber till byn, Vindkraft, Vandringsleder, Trivselgrupp, Stenrundan och Stenmuséet

Skulle du få lust till att delta så är du mycket välkommen! Det innebär inte så mycket arbete som man ibland tror, särskilt inte när vi är så många som vi är nu!
Kontakt Andreas Torndahl, andreastorndahl(at)hotmail.com

Bli medlem i Bygdeföreningen!

Som medlem i Immelns Bygdeförening stöder du arbetet för en levande bygd. Bl a genom…
…att med en aktiv grupp påverka bygdens utveckling.
…att genomföra arrangemang.

…att erbjuda Bygdegården för aktiviteter för såväl bygdens folk som för folk utifrån.
…att hålla medlemmar och andra i bygden informerade om vad som händer och sker genom vårt Byablad och www.immeln.info. Idag är en tredjedel av alla hushåll i Dönaberga – Immeln

– Värestorp medlemmar i Bygdeföreningen!
Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften på 100:- för enskild medlem eller 150:- för familj på p g 91 38 24-9.

Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!