Sägnernas sjö, en levande by, naturen in på knuten

Aktivitetsgrupper

 

Bygdeföreningens arbete syftar till att utveckla bygdens bästa. För att åstadkomma detta behöver vi flera medverkande både vad gäller idéer och arbete. Byn som vi bor i blir bara så bra som vi själva gör den till. Sammanhållning, engagemang och samverkan är några viktiga ledord.

Allt bygger på ideellt arbete vilket innebär att man gör det man kan och vill, Det finns aldrig något tvång utan bara arbetsglädje.

För att så många som möjligt ska få plats med sin medverkan har vi delat upp arbetet i ett antal aktivitetsgrupper, vars antal kan variera beroende på vilka uppgifter som aktuella. Om du har lust att delta så är du mycket välkommen. Tag i så fall kontakt med någon i styrelsen.

Just nu har vi följande aktivitetsgrupper igång.

– Bygdegårdsgruppen som har till uppgift att hyra ut, sköta och förbättra vår gemensamma Bygdegård. Leds av Yngve Olsson.

– Webgruppen som sköter informationen till oss bybor, via hemsida och Byablad. Leds av Axel Seugling.

– Trivselgruppen som ser till att vi har gemensamma fester och trivselarrangemang. Leds av Andreas Torndahl.

– Stenrundan/Stenmuseet, som håller rundan i ordning och museet i skick. Leds av Ingvar Hansson.

– Bastugruppen som arbetar för att en byabastu blir verklighet och till det en badbrygga på piren. Leds av Karin Grönvall.

– Vandringsleder, en arbetsgrupp som numera har ett antal vandringsleder.