Sägnernas sjö, en levande by, naturen in på knuten

TOTALT ELDNINGSFÖRBUD

Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli / Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne von den 23 July / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 23.7) lähtien koko Skåne läänissä. /
دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا /

ممنوعیت گریل کردن و آتش افروختن از روز ۲۳ جولای در استان اسکونه

Sedan den 23 juli klockan 15 råder ett totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som elgrillar och stormkök.

https://www.lansstyrelsen.se/skane/privat.html

https://www.lansstyrelsen.se/skane/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-05-29-totalt-grill–och-eldningsforbud-i-skane.html

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Myndighetsmeddelande-23-juli/

https://skaneleden.se/item/eldforbud-i-hela-skane/wih176zs4zia0o97wk2q7e2hnk0gp95s