Sägnernas sjö, en levande by, naturen in på knuten

Kanotcentret bjuder på hyran

I dagsläget gör kanotcentret följande för att minska nedskräpning och brott mot allemansrätten:
Vid bokning får alla allemansrätten.
Vid ankomst får alla allemansrätten och svarta sopsäckar.
Vid avslutning finns en container som kanotisterna kan slänga sina sopor i.

I höstas anordnades ”Paddla för Immeln” som var flera dagar då folk kunde paddla gratis mot att de plockade skräp.
De använde också 100 arbetstimmar för att skicka ut personal med båt och städa upp på öarna. De kommer även i år att arrangera ”Paddla för Immeln” samt skicka ut personal. Datumen blir:
9/9 Start och slut i Immeln
10/9 Start och slut i Breanäs
11/9 Start och slut i Brotorpet.
Alla dagar är 10-16 och du kan redan nu anmäla sig via hemsidan, länkad från www.immeln.info.
Kanotcentret bjuder på kanothyran och anordnar grillmöjlighet som avslutning på dagen.
Vi möts, se datum och plats ovan, delar upp området och paddlar iväg därifrån. Alla tar med sig egna handskar men får sopsäckar och spadar av kanotcentret. Sedan städar vi i de tilldelade områdena och får samtidigt en vacker naturupplevelse. Kanotcentret hoppas att många har möjlighet att avse tid till projektet och man får gärna delta flera dagar. Oavsett om du deltar eller inte så hoppas vi att du vill sprida budskapet!