Sägnernas sjö, en levande by, naturen in på knuten

Vad som händer och inbjudan till guidad tur för Immelnbor

Projektet har nu verkat i 5 år. En tid som har gått i rasande fart. Mycket p g a arbetet i detta projekt. 2010 startade vi och 2012 fick vi gjort en stor inventering och statusbeskrivning av Ekeshutsån m fl. En väl investerad grund att stå på när vi har ansökt om ekonomiska medel till de åtgärder som vi genomfört och kommer att genomföra i avrinningsområdet. Detta avrinningsområde står för stora delar av det inkommande vattnet till sjön. Vad har vi då gjort rent praktiskt?

Här kommer en resumé:

Efter den ganska omfattande rapporten om läget i ån, som var klar i november 2012, startade vi upp studiecirklar i vattenvård. Dessa riktade sig till markägare och andra med stort intresse av vattenhänsyn i och kring våra vattendrag. Studiecirklarna genomfördes under några vinter- och vårveckor 2013. Deltagarantalet var mycket bra och vi avslutade med en lyckad studieresa till Emån i Småland för att se på och inspireras av deras arbete med vattenvård.

I inledningen av oktober 2013 tog grävmaskinen sitt första skoptag på Visningsstäckan och den 26 juni 2014 var det invigning. En dag som drog mycket folk. Många blev glada av att se att om bara viljan och kunskaperna finns så kan man göra en hel del. Vad vi har gjort på Visningsstäckan kan jag inte beskriva här. Det skulle ta allt för mycket plats. Men för att citera en markägare som bor nedströms åtgärdsområdet ”Va ni gjort och hu ni gjort begiber ja me ente pao. Men sa här lide problem me vannet ha ja aöldri hatt”. Så att åka upp till Traneboda och med egna ögon se är mycket bättre.

Därför ser jag fram emot att kunna anordna en dag då jag gärna guidar alla som är sugna att veta mer och som gärna tar sig en runda i skogen här i höst. För datum se nedan.

Den gamla kalkstationen som stått intill Lönsbodavägen i Ekeshult har äntligen monterats ner och fisken kan nu vandra fritt från Immelnsjön och ända upp och förbi Lönsboda. Något som är mycket viktigt för en fisk som öringen. Då kan man ju fråga sig varför man plockar bort en kalkstation? Jo, den här kalkstationen har inte varit i bruk på många år p g a att pH-värdet i Ekeshultsån, nedströms Lönsboda avloppsreningsverk och sjön Farlången, är på så pass bra och på så acceptabla nivåer att kalkning har varit och är i dagsläget inte nödvändigt. Dessutom utgjorde stationen ett definitivt vandringshinder för fisk.

Vidare har vi nu i senaste dagarna haft slutbesiktning på vårt andra stora delobjekt i projektet. Nämligen anläggandet av våtmark och vattenhushållande åtgärder i trakterna kring  Björkhult/Grimsboda, som ligger strax norr om sjön Jämningen. Detta åtgärdsområde är ett direkt resultat av de kontakter och förtroende som skapats i samband med tidigare nämnda studiecirklar.

Vår förhoppning är nu att under nästkommande år kunna genomföra fler åtgärder och att ha fler studiecirklar. Krafterna i denna tre man, eller två män och en kvinna, starka grupp är fortfarande på topp.

Så när ska ni då åka upp och göra ett besök?

Söndagen den 25 oktober kl 12.30 samlas vi vid Immelns camping och kör sedan i gemensam trupp till Visningssträckan. Räkna med att utfärden tar ca 3 timmar, så vi bör vara tillbaka vid 15.30.
Där finns ganska bra med parkeringsmöjligheter dock ber jag att samåka i mesta möjliga mån. Vandringen är ca 1,5 km i medelsvår terräng. Kängor är lämpliga. Ta gärna med egen fika. Fikamöjligheterna är goda.
För mer frågor kontakta gärna Emil på tel 0708-985320 alt 0709-318033.

Hoppas vi ses!

Hälsningar från Emil Grönkvist, Lina Rosenstråle och Agne Andersson.

Kort bakgrund: Projektet startade p g a det allt brunare vattnet och Immelnöringens tynande tillvaro i sjön. Rädda Immeln är först och främst ett projekt för bättre vattenkvalité och för bättre biologiska förutsättningar i tillflödet (ån), vilket ger resultat ner i sjön.