Sägnernas sjö, en levande by, naturen in på knuten

26 juni invigning av visningssträcka

Kl 13.30-16 är det invigning och visning. Projekt Rädda Immeln startades 2012 och anläggningen av visningssträckan är ett av projektmålen. Sträckan visar åtgärder som kan göras för att få positiv inverkan på vattenkvalité, växt- och djurliv i och vid ån.

Vad händer nu?

Som ni alla säkert vet pågår ett projekt för att förbättra vattenkvaliteten i Immelnsjön. Märk väl att vattnet fortfarande håller bra kvalitet, men är på väg att försämras inte minst efter stormarna Per och Gudrun. Framförallt är tillflödet från Ekeshultsån inte bra därför är just den i fokus.
Immelnbon Emil Grönkvist deltar aktivt i projektledningen. Emil berättar följande om vad som händer i projektet just nu och vad vi som Immelnbor själva kan göra för att påverka vattenkvaliteten i rätt riktning.
”Vi har ju gjort en visningssträcka uppe vid Traneboda. Den ska vi ha invigning på den 26/6 då kommunalråden i Östra Göinge och Osby kommer att medverka. Vi visar där på en del möjligheter som man kan göra, bl a sedimentfälla och kantzoner. Vidare jobbar vi nu på att få igång två nya områden att jobba med vattenvårdande åtgärder. Vi har även påverkat Osby kommun och blivit lovade ett ytterligare steg på reningsverket inom kort. Samt att arbetet med visningssträckan fortsätter”.

Vad kan då vi bybor göra?

“Ja, först och främst är det ju att se över och byta ut enskilda avlopp som ansluter eller riskerar att ansluta till sjön.
Vi ser det också som värdefullt och viktigt att det kommer in tankar och idéer kring projektet.
I övrigt är alla observationer från sjön alltid trevligt att få in”.
Delar av Rädda Immelns ledning är ju engagerade i andra organisationer också, som Skräbeåns vattenråd referensgrupp Immeln och Immelnsjöns fvo. Där kan vi ju också lyfta en del tankar och idéer.
Som sagt all feedback är av värde. Vidare kan man ju alltid köra upp och besöka visningssträckan och ta del av den.”