Sägnernas sjö, en levande by, naturen in på knuten

Stenrundan

 

Besök utställningen ”Svart Granit” och vandra den spännande vandringsleden ”Stenrundan” i Immeln.

Stenm

I utställningen får du, i text och bild, en levande beskrivning av hur den svarta diabasen, som bildades för mer än en miljard år sedan, skapade något som liknade en guldrusch i bygden under 1900-talets första hälft. Givetvis finns bilder och utförliga beskrivningar kring livet och arbetet i stenbrotten. Du får även sanningen om den omtalade ”Hitlerstenen” som lagrades i Immelns båthamn under andra världskriget.

Eftersom utställningen inryms i det gamla vattentornet, som försåg ångloken med vatten, finns även text och bilder kring järnvägens historia i Immeln. Redan 1885 startades ”K I J” (Kristianstad–Immelns Järnvägar). Vi har unika bilder på de första loken och vagnarna samt en informativ skiss över hur själva vattentornet en gång fungerade.

Vandringsleden erbjuder en unik tur genom historien, kantad av en härlig omväxlande natur. Bord för fikapausen finns utplacerade längs leden.

Information får du också i vår folder med kartguide över Stenrundan. Du kan hämta den på turistbyråerna, hos Camp Immeln vid Immelns badplats eller i Immelns Kanotcenter. Du kan även hämta information och kartguide i PDF-format genom att klicka på länkarna nedan.

Att besöka utställningen är gratis. Nyckel lånar du hos Camp Immeln vid Immelns badplats eller i Immelns Kanotcenter.

Vi hälsar både bygdens folk och mer långväga besökare varmt välkomna!

Immelns Bygdeförening Stengruppen
Information Svart Granit
Karta Svart granit

Kontakt
E-post svartgranit@immeln.info
Tel 0733-14 45 76

leden

stenmuseet