Sägnernas sjö, en levande by, naturen in på knuten

LEDNINGARNA OCH BÅTHAMNEN

I november var Jan Karlsson från kommunen och träffade Bygdeföreningens styrelse nere i hamnen. Vi påpekade då att vatten och avloppsledningar till kolonin hade flutit upp nere vid badplatsen. Detta har man därefter åtgärdat och grävt ner ledningarna.
Uppläggningsplatsen för båtar tittade vi på än en gång. Där behöver fortfarande röjas från sly som växt upp. Vi kommenterade att det inte är lämpligt att lägga upp båtar direkt på betongplintarna. Efter detta har det kommit träplankor på plats.
Anläggningsanordning för båtar i hamnen diskuterades åter. I nuläget finns inte pengar för detta i kommunen men vi håller frågan levande… Y-bommar är ett alternativ. Fasta bojar ett annat.
Kajen behöver lagas. Bland annat bredvid iläggningssplatsen är det trasigt och underminerat. Detta kommer att åtgärdas av kommunen och är prioriterat.

Nere i hamnen pågår arbetet för fullt med vatten- och avloppsledningarna till Kollandsvik. Ledningarna ska ansluta till det nergrävda systemet uppe i Gyviksområdet och sedan ligga på sjöbotten upp till Kollandsvik.

Läs mer i Kristianstadsbladet 9 december
http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/va-losning-under-ytan/

avloppsbyggeihamnen